Najnovije vijesti

Parlament u Luksemburgu je dao zeleno svjetlo za promjenu Ustava a ujedno i za potpisivanje nove konvencije sa vjerskim zajednicama. Konvencija je naročito značajna za muslimane Luksemburga.

Po prvi put u historiji Luksemburga u kontekstu potpisivanju ovakve vrste sporazuma učestvuje i muslimanska zajednica. Naime, predstavničko tijelo muslimana-Šura, svojim dugogodišnjim zalaganjem i predanim radom uspjela je izdejstvovati da se napokon i islam, vjera koja se nalazi na drugom mjestu u Velikom vojvodstvu po broju svojih sljedbenika, prizna od strane državnih institucija.

"Mi smo jedina zajednica u svijetu koja je odlučila da ide putem peticije, da izbori taj status Islamu u Luksemburgu. To je trajalo desetak godina, peticija je predana u parlament, formirana je komisija u parlamentu, nakon toga išla u pozitivnom pravcu, oni su tražili od nas da muslimani imaju predstavnika, krovnu organizaciju koja će biti zadužena da razgovara sa državom. Formirana je šura, tijelo svih asocijacija koji predstavljaju muslimane prema državi", kazao je za Radio BIR Halil ef. Ahmetspahić, imam u Islamskom kulturnom centru u Luksemburgu.

Informacija je tek objavljena, i za nju mnogi muslimani još i ne znaju. Ono što slijedi jeste procedura potpisivanja konvencije.

Usvojena konvencija donosi nemali broj povoljnosti za muslimane Luksemburga. Tekst konvencije predviđa da se iz državnog budžeta na godišnjem nivou izdvaja 450.000 € za potrebe funkcioniranja džemata okupljenih u Šuri.

"Ta naša ideja već traje desetak godina. Ovo priznanje dolazi kao lijepa informacija iz Evrope u ovom nevremenu, dešavanjima, hajke na muslimane, osvježila muslimane luksemburga, dala im snage, kuraža, da nastave tim putem", kaže ef. Ahmetspahić.

Novi zakon pruža mogućnost muslimanskoj zajednici tj. Šuri osnivanje institucije vakufa koji će funkcionisati po principu fondacije, čiji značaj možda i prevazilazi samu novčanu pomoć. Na pomenuti način muslimani Luksemburga koji žele uvakufiti nekretninu ili darovati novčani prilog za potrebe muslimanske zajednice, biće oslobođani poreza srazmjerno vrijednosti njihove donacije.

(www.bir.ba)

Aladža džamija je kulturno historijski spomenik Bosne i Hercegovine i kao takav podliježe posebnim propisima koji regulišu pitanje izgradnje odnosno rekonstrukcije objekata kao što je Aladža džamija. Ovo podrazumijeva i imenovanje kontinuiranog, svakodnevnog i neovisnog nadzora  koji je dužan da kontroliše ponovnu izgradnju Aladže džamije, te da se pobrine da građevinski materijal i izvedeni radovi zadovoljavaju zakonske propise. U tom kontekstu danas je na platou Aladža džamije upriličeno potpisivanje ugovora o obavljanju poslova nadzora nad izvođenjem radova na ponovnoj izgradnji Aladža džamije. Nakon provođenja procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača posao nadzora povjeren je firmi Arhiplus doo iz Mostara. Potpisivanjem ugovora između Medžlisa IZ Foča i Arhiplus doo, ispunjeni su i posljednji preduslovi za neometano obavljanje poslova na ponovnoj izgradnji Aladža džamije.

Potpisivanju ugovora prisustvovale su sve zainteresirane strane, odnosno svi oni koji su uključeni u aktivnosti oko ponovne izgradnje Aladža džamije. U tom kontekstu prisutnima su se kratko obratili Salem ef. Ćemo, predsjednik Medžlisa IZ Foča, dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije, Hamed ef. Efendić, predsjednik građevinskog odbora i Remzija ef. Pitić, goraždanski  muftija. Svi su zaista nadahnuto govorili o važnosti projekta i zadovoljstvu što je njima pripala čast da na određeni način doprinesu realizaciji ovog veoma važnog projekta.

Obzirom da su danas na platou Aladža džamije bili prisutni i predstavnici izvođača radova, Sama Inšat iz Turske, Bišina doo Mostar i Vilamont iz Jablanice, održan je zajednički sastanak gdje su dogovoreni određeni koraci koji će se poduzimati u narednom periodu, a koji se odnose na dobavljanje i ugradnju kamena. Također riječ je bilo i o tehničkim uslovima i procedurama koje je neophodno ispuniti u toku ponovne izgradnje Aladže džamije, a koje su u nadležnosti izvođača radova, investitora i nadzornog organa. Danas je također u prisustvu investitora održan i prvi sastanak između nadzora i firmi koje izvode građevinske radove.

Sporazumom između Vakufske direkcije i Direkcije vakufa Republike Turske dogovorena je realizacija projekta ponovne izgradnje Aladža džamije. Taj projekat predviđa ponovnu izgradnju Aladža džamije, šadrvana, ograde i imamske kuće. Danas smo mogli biti svjedokom kako radovi na izgradnji imamske kuće idu utvrđenom dinamikom gdje se na terenu može konstatovati da je urađeno dosta posla. Zemljani radovi su završeni, prizemni dio je izidan i jasno se može vidjeti da imamska kuća pored Aladža džamije dobija određene građevinske konotacije.

Također je započeto sa dovoženjem obrađenog kamena koji će se ugrađivati u Aladža džamiju i poslovi na ugradnji kamena će vjerovatno biti započeti naredne sedmice zavisno od vremenskih uslova.

 

 

 

Izvor: rijaset.ba

Imam i hatib Mesdžidu-l-harema u Meki dr. Salih bin Humejd, koji na poziv reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića boravi u višednevnoj posjeti Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, imamio je danas džumu namaz i održao hutbu u Gazi Husrev begovoj džamiji u Sarajevu.

 

MINA u prijevodu na bosanski donosi u cijelosti hutbu dr. Saliha bin Humejda :

 

Prvi dio hutbe: Allah je propisao dobročinstvo prema svemu

 

-Hvala Allahu, koji je čovjeka učinio namjesnikom na zemlji kako bi je izgrađivao.  Stvorio mu je ono što je na nebesima i na zemlji i njemu potčinio. Allahu zahvaljujem. On nam je svoje blagodati i dobročinstvo dao kako bismo mu bili zahvalni. Ko ih pokuša nabrojati u tome neće uspjeti. Iskreno i s ubjeđenjem svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Jedinog Koji druga nema. Molim za to nagradu od Allaha? Svjedočim da je naš vjerovjesnik i miljenik Muhammed Allahov rob i poslanik, koji je nam je pokazao načela pripadnosti vjeri, neka su Allahovi blagoslovi i mir na njega, njegovu porodicu i časne ashabe koji su bili najvrijedniji i najčasniji pripadnici ovog umeta i najveći dobročinitelji. Zatim na sljedbenike i one koji su ih u dobročinstvu slijedili. Neka je Allahov mir na sve njih.

 

Sebi i vama preporučujem svijest o Allahu - takvaluk. Budite Njega svjesni, Allah vam se smilovao. Imajte iskren nijet i namjeru prema vašem Gospodaru. Djela se cijene prema namjerama.

 

Dragi muslimani: veličanstvena riječ koja obuhvata široko značenje u čijem je središtu  ispravnost i spas čovjeka u njegovom ovosvjetskom življenju i budućem svijetu. On njome čuva svoju dušu, porodicu, društvenu zajednicu i sve što se nalazi oko njega, životinje, biljke i neživi svijet.  Riječ koja je protkala  vjeru, ibadete, riječi, djela, ćudoređe, izgled i ophođenje.

 

Riječ koja je cilj nad svim ciljevima i koja je fokus gledanja onih koji imaju velike ambicije. Tu veličanstvenu riječ pojašnjavaju i čine jasnim dva vjerodostojna  hadisa našeg vjerovjesnika Muhameda, neka su Allahovi blagoslovi i mir na njega.

 

Džibril alejhisselam je pitao poslanika, s.a.v.s., o ovoj riječi kada mu je rekao: „A šta je ihsan?“ Pa mu je poslanik odgovorio: „Ihsan je da robuješ Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.“

 

U drugom hadisu Ebu Ja'la Šeddad bin Evsa, radijallahu anhu, se prenosi: Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.s.: „ Allah je, doista, propisao dobročinstvo (lijep postupak) u svakoj prilici: pa kada ubijate, ubijajte lijepo (dostojanstveno) a kada životinju zaklati želite najprije naoštrite svoj nož i položite svoju žrtvu.“  Hadise bilježi Muslim u svome sahihu i autori sunena.

 

Draga braćo! Dobročinstvo-ihsan dolazi od riječi husn (ljepota, dobrota) koja je krajnja tačka ihlasa –iskrenosti, nepomućenosti. Ihlas je kada musliman posao obavi na najpotpuniji način vodeći računa o ljepoti u vanjštini i nutrini.

 

Dobročinstvo u ibadetu je da Allahu robuješ kao da ga vidiš. To znači da obavljaš obrede kao da svjedočiš Njegovo prisustvo, a ako Ga ne vidiš onda da ibadete obavljaš svjestan da On tebe gleda.

 

To znači da rob u svim svojim postupcima, riječima, djelima i srcu, bude svjestan Allahovog prisustva. Da srcem osjeti blizinu Gospodara. Ovo spada u najviše stepene edeba sa Allahom.

 

Prvi mekam-stepen dobročinstva je dobročinstvo prema Uzvišenom Allahu, a to jeste dobročinstvo u ispovijedanju jednoće Stvoritelja: Nema Boga osim Allaha! Sura Muhamed, 19. Musliman svjedoči jednoću svoga Gospodara kao da Ga vidi i svjedoči, onako kako mu robuje na osnovu dokaza Njegovoga postojanja.

 

U dobročinstvo u tevhidu spada zadovoljstvo Allahovim određenjem. Zadovoljstvo i prihvatanje se pokazuje u neimaštini i blagostanju: „Divno je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro. Tako je samo sa vjernikom“.

 

Allah ti, robe, čini dobro. Prema tebi je darežljiv i blagodaran!

 

U dobročinstvo u tevhidu spada razumijevanje uzročnoposljedične veze „A kada moliš moli Allaha“, pa se rob, svojim srcem okrene svome Gospodaru, Koji je Apsolutni Gospodar i Pokretač, tražeći od Njega, oslanjajući se na Njega, i zadovoljan je sa Njim.

 

U dobročinstvo spada i svjedočenje da je Muhamed Allahov poslanik , s.a.v.s., u iskrenoj ljubavi prema njemu, obaveznoj pokornosti, slijeđenju njega na najljepši način i nekršenju njegovog vjerozakona.

 

''Reci: 'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!' – a Allah prašta i samilostan je.'' (Ali Imran, 31.)

 

U dobročinstvo spada i lijepo robovanje roba svome Gospodaru.

 

Ibadet je riječ koja obuhvata sve riječi i djela, skrivena i javna, koja Allah voli i čime je zadovoljan.

 

Dobročinstvo u ibadetu je biti Njemu iskren, skrušen, spokojan i imati osjećaj prisustva Onoga Kome robuje. Namaz ima svoje uvjete  čistoće, adabe i sunete. Neophodna je skrušenost i smirenost u namazu tako da namaz kaže onome koji ga obavlja: Allah te čuvao kao što ti mene čuvaš.

 

Dobročinstvo u zekatu i dijeljenju je da daješ iz svog halal stečenog imetka, velikodušno bez prigovaranja i ezijeta, zahvaljujući svome Gospodaru na Njegovoj dobroti jer ti je ruku učinio gornjom-onom koja daje.

 

Dobročinstvo u postu je kada se posti iskreno i tražeći Allahovu nagradu, kada postač ostavi hranu, piće i strasti radi svoga Gospodara i Zaštitnika: „a zadah postača je Allahu mirišljiviji od mirisa miska.“

 

Dobročinstvo hadža je da hadžija svoj hadž započne tevhidom i upotpuni hadž i umru radi Allaha, izbjegavajući sve što vodi spolnom odnosu, činjenju ružnih djela, te prepirkama u toku hadža. Ko tako obavi hadž vraća se čist od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila.

 

Draga braćo,

 

Nakon Allahovog haka da se dobročinstvo čini u ispovijedanju Njegove jednoće, u ibadetu Njemu, te haka poslanika, s.a.v.s., u smislu pokornosti i slijeđenja, dolazi ihsan – dobročinstvo Allahovim robovima. Na prvom mjestu su roditelji: ''Gospodar tvoj naređuje da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih, dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive ne reci im ni ''uh'' i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci- Gospodaru moj smiluj im se, oni su mene, kada sam bio dijete njegovali'' (Isra, 23.).

 

Nakon dobročinstva roditeljima sljedeće je dobročinstvo prema rodbini i bližnjima. Obaveza je činiti dobročinstvo, održavati vezu i biti ljubazan u govoru i djelima. Ne održava rodbinsku vezu onaj koji uzvraća već održava rodbinsku vezu onaj koji kad njegova rodbina prekida on sa njima rodbinsku vezu uspostavlja.

 

Ihsan - dobročinstvo prema  jetimima, siromasima, slabima, onima koji imaju posebne potrebe sastoji su u blagim riječima, davanju bez prigovora, ophođenju bez grubosti, iskrenom služenju, uklanjanju njihove patnje. Zatim neuzdizati se nad njima, i paziti da im se ne skreće pažnja na ono čime su iskušani.

 

 "Zato siroče ne ucvili i onoga ko traži ne odbij!" (Ed-Duha,9.)

 

“I nahranili su hranom – mada su je i sami željeli – siromaha, i siroče, i sužnja. ‘Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanje, ni zahvalnost ne tražimo!’”[2] El-insan 8-9

 

Dobročinstvo činite u kupoprodaji i imovinskim odnosima: "Neka se Allah smiluje svakom čovjeku koji je velikodušan i umjeren u svakoj prilici: kad kupuje i prodaje; kad dug vraća i kad ga potražuje."

 

U dobročinstvo spada i ostavljanje i izbjegavanje zabranjenih stvari u cijelosti, javno i tajno.

 

U suri El-En'am, ajetu 120. Allah Uzvišeni kaže: „Ne griješite ni javno ni tajno!“

 

Dobročinstvo je obaveza i prema životinjama. Nahraniti svako živo biće je sadaka. Slijedi nagrada za dobročinstvo prema svakom živom biću.

 

Čak i prema mrtvoj prirodi musliman se lijepo odnosi (A Uhud je brdo koje  nas voli i koje volimo).

 

Imam Nevevi, Allah mu se smilovao, veli: dobročinstvo je glavni oslonac iskrenih Allahovih robova, ono što oni koji se žele približiti traže, blago je onih koji su Gospodara spoznali, staza svih čestitih robova. Je li išta drugo nagrada onome koji se strpi u belaju do približavanje Gospodaru. Šta li je drugo nagrada onome koji je srce predao Gospodaru do li zadovoljstva i ispunjenje želja. Stoga kada sudite pravedni budite, budite dobročinitelji u međusobnim odnosima, jer je Allah dobročinitelj i voli dobročinitelje.

 

Utječem se Allahu od prokletog šejtana: ''Oni koji čine dobra djela imat će još na ovom svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, još bolji. O kako će boravište onih koji su se Allaha bojali – divno biti, edenski perivoji u koje će ući, kroz koje će rijeke teći, i u kojima će sve što zažele imati. Tako će Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi,“(prijevod značenja En-Nahl, 31)

 

Drugi dio hutbe: Allah je propisao dobročinstvo prema svemu

 

Hvala Allahu na Njegovoj uputi, dobročinstvu i vođenju. Zahvala mu pripada na neprekinutoj dobroti. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. On je Jedan, Koji nema druga. Svjedočim to tako nadajući se uspjehu i spasu. Svjedočim da je Muhamed Allahov rob i poslanik, najbolji među poslanicima i Allahovim robovima. Neka su Allahov blagoslov i mir na njega, njegovu porodicu i drugove i sve one koji ga slijede u dobročinstvu. Neka je Allahov mir na sve njih do Dana povratka.

 

Dragi muslimani,

 

Dobročinstvo ima svoje široke horizonte u ovom životu. Dobročinstvo je precizna vaga u svim aspektima života. To je veličanstveni moral koji je više od uzvraćanja dobra istom mjerom, zahvalnosti na postupku i slično, već dobročinstvo uzdiže dobročinitelja i duhovno ga oplemenjuje. Tako dobročinitelj prvi čini dobročinstvo ljudima čak i ako oni njemu nisu učinili dobro. Naprotiv, on se uzdiže za stepen više kada na njihov loš postupak uzvrati dobročinstvom.  "Ti lijepim na zlo uzvrati; Mi dobro znamo šta oni iznose!" (Al-Mu`minun:96)

 

Uzvraćanje dobročinstvom na loše djelo je korisni lijek u ophođenju s ljudima i najbolje sredstvo za popravljanje ljudi i buđenje imana u njihovim srcima. Dobročinstvom se neprijateljstvo pretvara u prijateljstvo a mržnja u ljubav. Dobročinstvo je lijek za loše djelo i način da iz ljudi izmamimo dobrotu. Njime se dokidaju skrivene mržnje pa se neprijatelji pretvaraju u prijatelje. "Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo srećni“  (Fusilet, 34-35).

 

Sevri, Allah mu se smilovao, veli: Dobročinstvo je da činiš dobro onome ko loše postupa, jer je činjenje dobra dobročinitelju trgovina, to jeste razmjena dobara i činjenje dobra radi dobra.

 

Uzvraćanje na loše djelo dobrim djelom je nešto veličanstveno što mogu učiniti samo oni s velikim ambicijama.

 

„To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo srećni“ (Fusilet, 35).

 

To je lijepo strpljenje, podnošenje uznemiravanja i opraštanje zbog loših postupaka drugih.

 

Sarajevo, 24. oktobar 2014. (MINA) – Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović uputio je poruku-čestitku muslimanima i muslimankama u povodu Nove hidžretske 1436. godine.

U poruci-čestitki reisu-l-uleme se kaže:

- Draga braćo i sestre, muslimani i muslimanke,

Večeras nastupa 1436. hidžretska godina, koja nas podsjeća na znameniti događaj Hidžre, preseljenja Božijeg poslanika Muhammeda a.s. i prve zajednice muslimana iz Mekke u Medinu.

Istodobno, događaj Hidžre nosi univerzalnu poruku ljudima da je njihov uspjeh u stalnom naporu da u svojim životima čine seobu od grijeha i zla prema dobru i dobročinstvu, da napuštaju ono što je štetno za ljudski život i moral u korist onoga što je dobro, da budu bolji i plodotvorniji u godini u koju ulaze od godine koju ispraćaju. Hidžra danas opominje muslimanske zajednice i institucije da mogu opstajati i razvijati se isključivo na principima pravde, morala i dobrobiti ljudi, a da je zulum i nasilje put u propast i iznevjeravanje Božijeg povjerenja.   

Stoga, pozivam muslimane i muslimanke u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori na pažljivo čitanje i primjenjivanje poruka Hidžre koje od nas traže da budemo predani i pokorni Allahovoj uputi i da svoju vjeru usavršavamo radom na putu Božijeg zadovoljstva kroz pružanje pomoći prognanim, obespravljenim, u poplavama stradalim i marginaliziranim članovima naše zajednice.

Podsjećajući da je u subotu, 25. oktobra 2014. godine prvi dan mjeseca muharrema, jednog od „svetih mjeseci“, koji veliča nepovredivost i svetost ljudskog života, ljudske časti i dostojanstva, još jednom ukazujem muslimanima, u mjestima gdje se prolijeva ljudska krv da je to grijeh i nedopustivo i apeliram da nesporazume i sukobe rješavaju dijalogom i mirnim putem.

Svim muslimanima i muslimanka u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori, imamima i uposlenicima Islamske zajednice čestitam Novu 1436. hidžretsku godinu uz želju da svima bude sretna i berićetna, moleći Allaha dž. š. da muslimanima podari slogu, ujedini im srca u dobru, našu Zajednicu učvrsti u napretku, našu domovinu čuva u blagostanju a svim ljudima ukaže na puteve sreće i uspjeha, kaže se u poruci-čestitki reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića.

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA AUSTRIJA odbija prijedlog novog zakona o Islamu u sadašnjoj formi

 

S obzirom na diskusije i polemiku koja se odvija u zadnje vrijeme po pitanju Islmgesetz-a želim da Vas izvjestim da IZBA zastupa liniju IGGiÖ ( Islamska Zajednica u Austriji) i u ovakvoj formi odbija novi zakon u Islamu. IZBA je sastavni dio IGGiÖ i u potpunosti slijedmo liniju IGGiÖ-a bez ikakvih izuzeća ili selektivnog prihvatanja određenih dijelova teksta o novom zakonu.

Mi smo dio Zjaednice koji činimo sa ostalim muslimanima u Republici Austriji i solidarišemo se sa svima njima. Također smatramo da je ovaj prijedlog zakona dugoročno štetan za naše džemate i IZBA-u stoga kao takvog ga odbijamo i nastavljamo dijalog zajedno sa IGGiÖ kod nadležnih institucija. Tražim od svih članova Glavnog Odbora kao i svih predstavnika naših Džemata da se drže linije IZBA-e i IGGiÖ kada je u pitanju prijedlog novog zakona o Islamu.

U jedinstvu je spas.

Republika Austrija je naša domovina i demokratska zemlja sa univerzalnim vrijednostima te smatramo da će udovoljiti našim zahtjevima inšaAllah.

 

S poštovanjem i srdačnim Selamima!

Prof. Esad ef. Memić

Predsjednik IZBA

 

Od 10. do 12. oktobra 2014. godine u organizaciji Islamske zajednice Austrije u Beču je održana konferencija na temu „Islam na Balkanu“ na kojoj su pored domaćina i velikog broja imama angažiranih na ovom prostoru, učešće uzeli i predstavnici Islamskih zajednica sa Balkana. Otvaranju ove konferencije prisustvovao je i predsjednik Austrije gos. Heinz Fischer.

Referate na konferenciji iz BiH, podnijeli su mr. Husein Smajić – zamjenik reisu-l-uleme, prof. Dr. Enes Karić – FIN i mr. Mirsad Kaljdžić – rukovodilac Ureda za bošnjačku dijasporu.

Uz čestitke dr. Fuadu Sanaću, predsjedniku IZ-e Austrije, na organizaciji donešeni su i zaključci na osnovu izloženih referata.

Sarajevo, 16. oktobar 2104. (MINA) - Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u okviru ovogodišnje akcije „Kurbani“ podijelila je preko 150 tona kurbanskog mesa u humanitarne svrhe, prvenstveno siromašnim i socijalno ugroženim osobama, potom zavodima za nezbrinutu djecu i djecu sa posebnim potrebama, te javnim kuhinjama, socijalnim ustanovama, bolnicama i studentskim domovima.

Ovogodišnju akciju klanja kurbana posebno karakterizira činjenica da je od povratnika u manjem BiH entitetu kupljeno 2.142 kurbana, a dobijeno meso je također podijeljeno povratnicima, tako da je ostvarena dvostruka korist za povratnike, kojima je podijeljeno preko 45 tona kurbanskog mesa. U povratničkim područjima kurbani su kupljeni i podijeljeni na područjima sljedećih medžlisa i općina: Zvornik 470, Srebrenica 389, Bratunac 255, Foča 155, Višegrad 121, Žepa 100, Rogatica 100, Vlasenica 97, Gacko 30, Kalinovik 30 i Prnjavor 398. Kurbansko meso je dijeljeno i na području medžlisa Banjalučkog muftijstva i povratnicima u Doboju, a određeni dio je usmjeren i za nastradale u poplavama i klizištima.

Inače, u ovogodišnjoj akciji „Kurbani“ na osnovu uplata iz Bosne i Hercegovine i dijaspore za potrebe medresa i u humanitarne svrhe žrtvovano je ukupno 14.107 kurbana i dobiveno oko 395 tona kurbanskog mesa. Akciju „Kurbani“ je koordinirala Komisija Rijaseta Islamske zajednice, a svaka od šest medresa u BiH je primala uplate za potrebe učeničkih domova. Medrese su, nakon podmirivanja potreba za đačke domove, također određeni dio kurbanskog mesa podijelile u humanitarne svrhe.

U akciji koju je vodila Komisija Rijaseta Islamske zajednice isključivo za uplate iz bošnjačke dijaspore, uplaćeno je i žrtvovano 4.789 kurbana, što je za 1.356 kurbana više nego u prethodnoj godini. Najveći broj uplata je stigao putem ICNAB-a, Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike 1.665 kurbana. Također, Dijanet Vakuf iz Turske je uplatio 427 kurbana.

Posebna pažnja u akciji „Kurbani“ se posvećuje šerijatskom nadzoru i zdravstvenoj ispravnosti kurbana. Na svakom mjestu klanja šerijatski nadzor i otpremu mesa je vršio određeni imam, a svi kurbani su morali biti veterinarski pregledani sa odgovarajućim potvrdama o zdravstvenoj ispravnosti i veterinarskom nadzoru.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, nastavljajući višedecenijsku praksu organizacije klanja kurbana za potrebe medresa, islamskih fakulteta i u humanitarne svrhe, nastojat će u narednim godinama akciju ''Kurbani'' dodatno unaprijediti kako bi se postigli značajniji efekti podrške razvoju stočarstva u povratničkim područjima i održivom povratku. Opredjeljenje Rijaseta Islamske zajednice, koje je implementirala Komisije za kurbane, da se kroz akciju nabavke kurbana i podijele kurbanskog mesa fokus stavi na podršku povratnicima pokazalo se potpuno opravdanim i veoma korisnim za povratnička područja.

Komisija za kurbane Rijaseta na čelu sa mr. Elnurom Salihovićem posebno ističe značajnu ulogu medžlisi na čijem području su nabavljani kurbani, te je njihov doprinos uspjehu ove akcije izuzetno velik kroz angažman u odabiru uzgajivača kurbana, koordinaciju i pripremne aktivnosti vezane za klanje, kao i koordinaciju podjele kurbanskog mesa.

Wiesbaden, 17.09.2014 – Auch die IGBD ruft ihre Mitgliedsgemeinden auf, sich an dieser wichtigen, gemeinsamen Aktion muslimischer Verbände zu beteiligen:

Unter dem Motto „Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht“ wollen die vier im Koordinationsrat der Muslime (KRM) vertretenen Religionsgemeinschaften (DITIB, Islamrat, VIKZ und ZMD) und ihre angeschlossenen Landes- und Regionalverbände am 19.09.2014 in ihren über 2000 Moscheen eine bundesweite Aktion durchführen, welche in sieben ausgewählten Städten im Anschluss des muslimischen Freitagsgebetes mit einer Mahnwache und Friedenskundgebung gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort begleitet wird.

Dazu sagte der KRM-Sprecher Ali Kizilkaya heute in Köln: „Wir rufen alle dazu auf, sich friedliebend zu verhalten, die Stimme gegen Rassismus zu erheben, gemeinsam einzustehen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und Extremismus jeglicher Couleur eine Absage zu erteilen. Wir erhoffen uns durch das Vorleben eines friedvollen Miteinanders in Deutschland auch eine positive Signalwirkung auch auf die Konfliktherde im Nahen Osten“.

Angesichts der jüngsten Brandanschläge auf mittlerweile 5 Moscheen in den letzten 3 Wochen und einer Synagoge, die Kriege im Nahen Osten, Syrien und Irak, wollen die Muslime bundesweit, insbesondere in den Städten Berlin, Hamburg, Mölln, Bielefeld, Oldenburg, Frankfurt und Stuttgart stellvertretend mit Vertretern aus Religion, Politik und Gesellschaft gegen Hass und Gewalt und für den Frieden hierzulande und in der Welt deutlich ihre Stimme erheben.

Džemat Bosna dio je Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji(IZBA). Osnovan je u junu 2005. godine, a danas broji oko 400 članova. Prvi imam u džematu bio je Ibrahim-ef. Jakubović, a od Jula 2014. godine dužnost imama obavlja Mersad ef. Muratović. Džemat je smješten u 16. bečkoj općini (Bezirk) u ulici Hippgasse 32/1.

Najnovije