Najnovije vijesti

Items filtered by date: Friday, 28 February 2014
Friday, 28 February 2014 00:00

Ove godine iz BiH putuje 1411 hadžija

Sarajevo, 19. septembar 2014. (MINA) – Sutra, 20. septembra 2014. godine, će letom sa sarajevskog aerodroma u 21:30h put Mekke i Medine radi obavljanja pete islamske dužnostikrenuti prva grupa ovogodišnjih hadžija iz Bosne i Hercegovine. U ovoj grupi nalaze se hadžije sa područja Banjalučkog i Bihaćkog muftijstva te jedan dio hadžija sa područja Sarajevskog muftijstva.

Published in Vijesti iz BiH
Friday, 28 February 2014 00:00

Naši džemati kao naša ogledala

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.“ (Alu Imran, 103)

Published in Vjera
Friday, 28 February 2014 00:00

U susret SAHAF - Sarajevo halal forumu 2014

Agencija za certificiranje halal kvalitete organizira Treći Sarajevo halal forum 2014. koji će biti održan 26. septembra 2014. godine u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke, sa početkom u 9.00 sati. 

Published in Vijesti iz BiH
Friday, 28 February 2014 00:00

Tajne broja sedam

U Kur’anu se na više mjesta i u nekoliko sura, u različitim kontekstima navodi broj sedam. Fascinantna je i frekventnost broja sedam u islamskim obredima i interpretativnoj tradiciji islama. 

 

Published in Vjera

Svevišnji Allah kaže: "Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati. Da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je." (Prijevod značenja Fatir, 29.-30.)

Kušlat Džamija kod Zvornika.

Published in Vjera
Friday, 28 February 2014 00:00

Hadis dana

Namaz je stub islama i prvo za šta će čovjek biti pitan na Sudnjem danu pa će se prema tome i ostala ljudska djela mjeriti. Pa kako da budu dobra djela onoga koji nema namaza?

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Šta mislite kada bi neko od vas ispred vrata imao rijeku i u njoj se pet puta dnevno kupao, da li bi na njemu ostalo imalo prljavštine?'' ''Ne, na njemu ne bi ostalo nimalo nečistoće'', odgovoriše. ''Tako je i sa pet dnevnih namaza, Allah sa njima briše grijehe'', reče Poslanik.
[Buhari, 2/9, i Muslim, 667.]

 

Published in Hadisi
Friday, 28 February 2014 00:00

Humanitarna akcija dzemata Bosna

Humanitarna akcija dzemata Bosna

 

Published in Aktivnosti
Friday, 28 February 2014 00:00

Predavanja

 
PETAK: poslije Akšam-namaza, halka Kur'ana za odrasle
SUBOTA: poslije Akšam-namaza, SIRA Poslanika s.a.v.s.
NEDJELJA, poslije Akšam-namaza, kurs arapskog
Published in Aktivnosti

Džemat Bosna dio je Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji(IZBA). Osnovan je u junu 2005. godine, a danas broji oko 400 članova. Prvi imam u džematu bio je Ibrahim-ef. Jakubović, a od Jula 2014. godine dužnost imama obavlja Mersad ef. Muratović. Džemat je smješten u 16. bečkoj općini (Bezirk) u ulici Hippgasse 32/1.

Najčitanije

Najnovije