Najnovije vijesti

HUTBA : MUSLIMANSKO JEDINSTVO

05 Nov 2014
716 times

MUSLIMANSKO JEDINSTVO

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, časne ashabe i sve sljedbenike Istine kojima selam i salavat pripada.

Podsjećam vas da je u ponedeljak (03.11.2014), deseti dan mjeseca Muharrema , tj. dan Ašure, i da onaj ko isposti taj dan ima ogromnu nagradu, ako Bog da. Na svakom je da se trudi i da sebe i svoje ukućane podstakne na post ovog dana, jer prenosi Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu dana Ašure pa je rekao: '' Post tog dana briše grijehe počinjene prethodne godine.'' (Muslim)

Iz ovog hadisa vidimo da je pripremljena velika nagrada onome ko ovaj dan provede u postu. Pored posta dana Ašure, desetog dana Muharrema, lijepo je postiti i deveti dan, zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ako dočekam narednu godinu, postit ću i deveti dan.'' (Muslim) 
Na osnovu ove predaje, imam Šafija, Ahmed i Ishak rekli su da je pohvalno postiti i deveti i deseti dan Muharrema, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio deseti dan, a imao je namjeru da naredne godine posti i deveti.

Tema današnje hutbe je „Muslimansko jedinstvo“. Vrijeme u kome se nalazimo izuzetno je teško za muslimane na svakom mjestu, pa tako i za nas koji živimo i radimo u Austriji. Zbog toga ova tema se sama nameće. Donošenje novog zakona za muslimane koji će štetiti muslimanima je razlog više da zajednički nastupimo u odbijanju ovog zakona. Allah nam naređuje i kaže:

... I čvrsto se držite Allahova užeta, nemojte se razjedinjavati! (Ali Imran, 103) Uže je satkano od vlakana. Jedno vlakno bez problema ćemo prekinuti. Ukoliko se vlakna udruže tada dobijamo uže koje je veoma teško prekinuti. Mi moramo da budemo dio tog užeta.

 

Opisujući prave vjernike Muhammed a.s., kaže: "Vjernici u svojoj međusobnoj ljubavi, milosti i osjećajima jednih prema drugima su poput tijela, kada se jedan organ razboli, cijelo tijelo zahvati nesanica i groznica." (Muslim, br. 6751)

 

A u drugom hadisu kaže:

"Doista je vjernik prema drugom vjerniku poput građevine; jedan njen dio podupire drugi!" (Buharija, br. 481, Muslim, br. 6750)

 

Sve što dovodi do prekidanja ovog užeta, protiv toga se moramo boriti. Neslaganje među muslimana dovodi do prepirke, a prepirka vodi svađi. Koliko ozbiljno to trebamo shvatati govori hadis Allahovog Poslanika s.a.v.s.:
"Džennetska vrata se otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka i biva oprošteno svakom robu koji ništa Allahu ravnim ne čini, osim čovjeku koji je u zavadi sa svojim bratom, kaže se: „Odgodite ovu dvojicu dok se ne izmire! Odgodite ovu dvojicu dok se ne izmire! Odgodite ovu dvojicu dok se ne izmire!'" (Muslim, br. 6709)

 

Šejtan je taj koji čovjeka navodi na svađu sa ljudima. On ih podstiče i pali u njima vatru ponosa. Jednog dana Ebu Bekr je sjedio zajedno sa Muhammedom, a.s. Naišao je neki čovjek i počeo riječima vrijeđati Ebu Bekra. Ebu Bekr se okrenuo i prošao pored njega ne uzvraćajući na njegove uvrjede. Nakon toga, čovjek je nastavio svoje vrijeđanje što je Ebu Bekra naljutilo i počeo mu je uzvraćati. U tom momentu Poslanik je ustao. Ebu Bekr je krenuo za njim i rekao mu: „Božiji Poslaniče, dok je onaj čovjek nas vrijeđao ti si sjedio! Kada sam mu ja odgovorio ustao si. Šta znači takav tvoj postupak?" Poslanik je odgovorio: „Ebu Bekre, dok ti nisi odgovarao, tu je bio melek i umjesto tebe uzvraćao onom čovjeku. Pošto si se ti naljutio i počeo mu uzvraćati, melek je otišao, a pristigao je šejtan. Nakon što je došao šejtan, ja sam ustao."

 

Prenosi se od Omera, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „Čvrsto se držite džemata, a čuvajte se razilaženja. Šejtan je sa pojedincem, a od dvojice je dalji, ko želi Džennet, neka se drži džemata, a onaj koga dobro njegovo djelo raduje, a njegovo loše djelo žalosti, pa taj je mu'min." (Tirmizi i Hakim )

 

I na kraju budimo onakvi kakvima nas je Gospodar opisao u Kur’anu.

 

Allah, dž.š., kaže: „Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio: Naređujete da se čini dobro, a od zla odvraćate i u Allaha vjerujete." ( Ali Imran, 110)

 

Budimo vjernici, budimo braća I sestre. Molimo Uzvišenoga da sjedini naša srca, ujedini nas u činjenju dobra.

Molimo Ga da nas počasti Džennetom u društvu poslanika, iskrenih, šehida I dobrih ljudi. AMIN

Rate this item
(0 votes)
Džemat Bosna

Džemat Bosna dio je Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji(IZBA). Osnovan je u junu 2005. godine, a danas broji oko 400 članova. Prvi imam u džematu bio je Ibrahim-ef. Jakubović, a od Jula 2014. godine dužnost imama obavlja Mersad ef. Muratović. Džemat je smješten u 16. bečkoj općini (Bezirk) u ulici Hippgasse 32/1.

Website: www.ikre.at

Džemat Bosna dio je Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji(IZBA). Osnovan je u junu 2005. godine, a danas broji oko 400 članova. Prvi imam u džematu bio je Ibrahim-ef. Jakubović, a od Jula 2014. godine dužnost imama obavlja Mersad ef. Muratović. Džemat je smješten u 16. bečkoj općini (Bezirk) u ulici Hippgasse 32/1.

Najnovije