Najnovije vijesti

PITANJA I ODGOVORI IZ ŽIVOTA POSLANIKA S.A.W.S.

14 Jan 2015
5044 times

PITANJA I ODGOVORI IZ ŽIVOTA ALLAHOVOG POSLANIKA S.A.W.S.

Kako su se zvali roditelji Allahovog Poslanika, s.a.v.s. ?

Otac mu se zvao Abdullah, majka Amina.

Koliko je Allahov Poslanik, a.s.,imao godina kada mu je otac preselio na Ahiret i gdje je preselio?

Allahov Poslanik, a.s., je bio u utrobi svoje majke Amine, koja je bila u drugom mjesecu trudnoće, kada mu je otac preselio. Otac mu je preselio u Medini, gradu Allahovog Poslanika, a.s.

Koje godine je rođen Allahov Poslanik, s.a.v.s?                                                                          

Allahov Poslanik, a.s., je rođen 570. godine po Isau, a.s.

Kako se zove godina u kojoj je rođen Allahov Poslanik, s. a.v.s?                                               

  Godina u kojoj je rođen Allahov Poslanik, a.s., se zove "slonova godina”.

Koju čudnu stvar je vidjela  Amina u snu prije rođenja Allahovog Poslanika, s.a.v.s?    

Vidjela je svjetlost koja izlazi iz nje i koja obasjava dvorce Šama. 

Ko je Allahovom Poslaniku, a.s., nadjeo ime Muhammed.?

To ime mu je nadjeo njegov djed Abdul-Muttalib.
 

Koje bila dojilja Allahovog Poslanika?

Dojilja Allahovog Poslanika, a.s., bila je Halima.

Koliko je godina proveo Muhammed a.s. kod Halime ?                                         

 Allahov Poslanik, a.s., je proveo 5 godina kod Halime.

Koji čudni događaji su se desili Allahovom Poslaniku, a.s., dok je bio kod Halime?  

 Otvaranje prsa i izbacivanje šejtanskog dijela iz srca Allahovog Poslanika, a.s. Ovo je, Allahovim emrom, učinio melek Džibril.

Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je preselila majka Amina i gdje je preselila?                                                                                                                                                      

Allahov Poslanik, a.s., je imao 6 godina, a majka mu je preselila u naselju  između Mekke i Medine.

Ko se brinuo o Allahovom Poslaniku, a.s., nakon smrti njegove majke Amine?                         

O Allahovom Poslaniku, a.s., se, nakon smrti majke Amine, brinuo njegov djed Abdul-Muttalib.

Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je preselio djed Abdul-Muttalib ?

Allahov Poslanik, a.s., je tada imao 8 godina.

Ko se brinuo o Allahovom Poslaniku, a.s., nakon smrti njegovog djeda?                          

Nakon djedove smrti brigu o Allahovom Poslaniku, a.s., preuzeo je njegov amidža Ebu Talib.

Koji je posao radio Allahov Poslanik, a.s., u djetinjstvu, kao i svi ostali Allahovi poslanici?

Allahov Poslanik, a.s., je u djetinjstvu bio pastir.

Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada je prvi put otišao na put radi trgovine i gdje je to bilo?                                Allahov Poslanik, a.s., je tada imao 12 godina. To je bilo putovanje u Busru, u Šamu.

Ko je bio svećenik kojeg je Allahov Poslanik, a.s., sreo na tom putovanju i tom prilikom ga obavijestio o poslanstvu koje će mu biti povjereno?                                                                              

Bio je to kršćanski svećenik po imenu Behira.

 Koji znak poslanstva je Behira prepoznao kod. Allahova Poslanika?

Behira je prepoznao pečat (biljeg) koji se nalazio između plećki Allahovog Poslanika, a.s.

Kako su prozvali Allahovog Poslanika, a.s., u Mekki?                                                               

Prozvali su ga nadimcima Iskreni i Povjerljivi (Sadikul-Emin).

Zašto je Hatidža, r.a., izabrala  Allahovog Poslanika, a.s., da trguje njenom robom u Šamu?                                                                                                                                                                  

Izabrala ga je zbog njegove iskrenosti, velike povjerljivosti i plemenitog ahlaka.  

Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada se oženio Hatidžom, r.a., a koliko ona?

Kada se Allahov Poslanik, a.s., oženio Hatidžom, r.a., imao je 25, a ona 40 godina.

Koliko je Allahov Poslanik,' a.s., imao djece s Hatidžom, r.a., i kako su se ona zvala?

Allahov Poslanik, a.s., je s Hatidžom, r.a., imao šestero djece, i to: Abdullaha, Kasima, Zejnebu, Rukajju, Ummu Kulsum i Fatimu.

Koje je keramete (natprirodna djela) imao Poslanik, a.s.,prije poslanstva?                      

Kerameti koje je Poslanik, a.s., imao prije poslanstva su:

- oblak bi mu pravio hlad gdje god bi išao,

- drveće i kamenje bi mu nazivali selam kada bi pored njih prolazio.

 

Koji su prvi znaci poslanstva koji su se pojavili kod Muhammeda a.s. ?   

Prvi znaci poslanstva, Muhammeda, a.s., bili su istiniti snovi.

Kako se zove pećina u kojoj bi se Allahov Poslanik, a.s., osamljivao prije poslanstva i razmišljao o Allahu? Gdje se ona nalazi?                                                                                                                            

Pećina u kojoj bi se Poslanik, a.s., osamljivao se zove Hira. Nalazi se na brdu Nur, nedaleko od Mekke.

Gdje je bio Allahov Poslanik, a.s., kada mu je prvi put došla objava?                              

Allahov Poslanik, a.s., je tada bio u pećini Hira.

Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je prvi put došla objava?         

Allahov Poslanik, a.s., je imao 40 godina.

Koji su prvi ajeti objavljeni 'Allahovom Poslaniku?                                                                                          

Prvi ajeti koji su objavljeni Allahovom Poslaniku, a.s., su:  Čitaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, Koji poučava peru, Koji čovjeka poučava onome što ne zna. (Al-Alek 1-5)

Ko se prvi odazvao pozivu Allahovog Poslanika, a.s., u islam?                                                              

Među prvima koji su se odazvali pozivu Allahovog Poslanika u islam su bili:

Ebu Bekr, r.a., prisni prijatelj Allahovog Poslanika, a.s;

Hatidža, r.a., supruga Allahovog Poslanika, a.s;

Zejd sin Haris, r.a., oslobođeni rob Allahovog Poslanika, a.s;

Alija sin Ebu Talibov, r.a., amidžić Allahovog Poslanika, a.s;

Koliko godina je Allahov Poslanik, a.s., tajno pozivao u islam?                                                               

Allahov Poslanik, a.s., je tajno pozivao u islam pune 3 godine.

Koja je prva naredba za javno pozivanje u islam?                                                                                    

To su riječi Uzvišenog: I opominji rodbinu svoju najbližu (Eš-Šu’ara, ajet 214.)

Ko je prvi od Kurejšija počeo zlostavljati Allahovog Poslanika?                                                            

Prvi koji su počeli zlostavljati Allahovog Poslanika, a.s., su njegov amidža Ebu Leheb i njegova žena Ummu Džemil.

Ko je prvi šehid u islamu?                                                                                                                            

Prvi šehid je Sumejja, majka Ammarova, žena 'Jasirova. Njen muž, Jasir je, također, zbog kurejšiskih mučenja preselio kao šehid.

Kada se dogodila prva hidžra  — iseljenje u Abesiniju i koliki je bio broj muhadžira?                        

Prva hidžra u Abesiniju se dogodila 5. godine po poslanstvu. Broj muhadžira je bio 12 ljudi i 4 žene.

Koliki je bio broj muhadžira u 'drugoj hidžri u Abesiniji?                                                                             

Bilo ih je 83 čovjeka i 18-19 žena.

Kako se zvao kralj Abesinije koji je prihvatio muhadžire?                                                                         

Kralj Abesinije, koji je prihvatio muslimane, zvao se Nedžašija.

Koliko godina je trajao bojkot muslimana? 

Bojkot muslimana je trajao 3 godine.

Koje godine je prestao bojkot?  

Bojkot muslimana je prestao 10. Godine po poslanstvu. 

Zašto je “Godina tuge” prozvana ovim imenom?                                                                         

Prozvana je tim imenom zato što su u njoj preselili na Ahiret: supruga Allahovog Poslanika, a.s., Hatidža, r.a., i njegov amidža Ebu Talib.

Koliko je Hatidža, r.a., imala godina kada je preselila na Ahiret i koje godine se to desilo?

Kada je preselila, Hatidža, r.a., je imala 65 godina.To se desilo 10. godine po poslanstvu.

Gdje su se zbili Isra i Miradž ?                                                

Isra se zbio putovanjem Allahovog Poslanika, a.s., od Mekke do Bejtul-Makdisa u Palestini, a Miradž uzdignućem Allahovog Poslanika, a.s., iz Bejtul-Makdisa k nebeskim sferama, sve do sedmog neba.

Kako se zove jahalica na kojoj 'je jahao Allahov Poslanik, a.s., u toku Isra’ i Miradža?

Jahalica na kojoj je jahao Allahov Poslanik, a.s., u toku Isra’i Miradža se zvala Burak.

Kada je dozvolio Allahov Poslanik, a.s., muslimanima da učine hidžru u Medinu?             

Allahov Poslanik, a.s., je muslimanima dozvolio da učine hidžru u Medinu odmah nakon druge prisege na Akabi.

Koji su stav zauzeli mušrici prema muslimanima čuvši za njihovu hidžru u Medinu?       

Mušrici su osjetili opasnost, pa su odlučili sastati se i iznaći odgovarajući plan kako bi ubili Allahovog Poslanika, a.s.

Koji od ashaba je učinio hidžru s Allahovim Poslanikom?                                                              

Ashab koji je učinio hidžru s Allahovim Poslanikom, a.s., je Ebu Bekr, r.a.

Koji od ashaba je spavao u postelji ' Allahovog Poslanika, a.s., u noći hidžre?                    

Ashab koji je spavao u postelji Allahovog Poslanika, a.s., je Alija ibn Ebi Talib, r.a.

U kojoj godini se desila hidžra Allahovog Poslanika?                                                               

Hidžra Allahovog Poslanika, a.s., se desila 14. godine po poslanstvu.

Gdje su se sklonili Allahov Poslanik, a.s., i Ebu Bekr, r.a., nakon izlaska iz Mekke i koliko su tamo ostali?   

Sklonili su se u pećini Sevr i u njoj ostali 3 noći.

Kako su odgovorili Kurejšije na hidžru Allahovog Poslanika, a.s., i Ebu Bekra es-Sidika?

Odlučili su nadgledati sve puteve koji vode do Mekke i dati veliku nagradu u iznosu od 100 deva onome ko im dovede Muhammeda, a.s., i Ebu Bekra - žive ili mrtve.

Gdje je odsje Poslanik a.s. prije nego se uputio za Medinu, i kada je to bilo?

Allahov Poslanik, a.s., je odsjeo u mjestu Kuba. To je bilo u ponedjeljak u mjesecu rebiul-evvelu.

Koliko je dana Allahov Poslanik, a.s., ostao u mjestu Kuba i šta je za to vrijeme radio?

Allahov Poslanik, a.s., je ostao u Kubau četiri dana i za to vrijeme je sagradio mesdžid.

Šta je prvo uradio Allahov Poslanik, a.s., nakon što je stigao u Medinu?                              

Prvo što je uradio Allahov Poslanik, a.s., je bila izgradnja mesdžida, potom je pobratimio Muhadžire i Ensarije, a onda napisao pravni dokument (Medinska povelja) u kojem je odredio sistem života izmedu muslimana i ostalih.

Šta je bio razlog bitke na Bedru, i kada se ona dogodila?

Razlog je presretanje kurejšijske karavane koja je bila natovarena blagom stanovnika Mekke, a dogodila se 17. ramazana, 2. godine po hidžri.

Koliko je bilo muslimanske vojske, a koliko nevjerničke?                                                             

Broj muslimanske vojske je bio 313, a nevjerničke vojske 1.000 boraca.

Kako je Allah pomogao vjernike u bitci na Bedru ?                                                                        

Allah, dž.š., je pomogao vjernike na Bedru melekima koji su silazili s nebesa i borili se na strani muslimana i pritom ubili mnogo mušrika, sve dok vjernici nisu izišli kao pobjednici u Bici na Bedru.

Kada se dogodila Bitka nd Uhudu?

Bitka na Uhudu se dogodila 3. godine po hidžri.

Koliki je bio broj muslimanske vojske, a koliko nevjernicke u Bici na Uhudu?                            

Broj muslimanske vojske je bio 700, a nevjerničke 3.000 boraca.

Koji je uzrok preokreta toka bitke?

Razlog poraza muslimana na Uhudu je bio prekršaj strijelaca koji su se oglušili o zapovjedi Allahovog Poslanika, a.s., napuštanjem svojih mjesta.

Kada se dogodila bitka Al-Ahzab ?                                                                                                       

Bitka El-Ahzab se dogodila u mjesecu ševalu 5. godine po hidžri.

Koliki je bio broj okupljene nevjerničke vojske oko Medine, a koliki muslimanske?

Broj okupljene nevjerničke vojske je bio 10.000 boraca, a muslimanske vojske 3.000 boraca.

Kakav je bio plan na koji su se muslimani oslonili kako bi sačuvali Medinu?                         

Plan je bio kopanje hendeka (kanala) oko Medine

Spomeni neke od mudžiza Allahovog Poslanika, a.s., koje su se desile prilikom kopanja tog kanala?

1.       Povećanje hrane koje je bilo malo;

2.       Radosna vijest Allahovog Poslanika, a.s., vjernicima o osvajanju Šama, Perzije i Jemena.

Kako se završila Bitka El-Ahzab?

Završila se bez borbe, jer se nevjernička vojska povukla nakon razjedinjavanja u svojim redovima i pristizanju Allahove vojske, poput vjetra koji im je porušio šatore i vojske meleka koji su ih potresli ulivajući im strah u srca.

Šta je prvo uradio Allahov Poslanik, a.s., kada je ušao u Mekku?                                            

Prvo je ušao u Mesdžidul-haram, a zatim učinio tavaf oko Kabe. Čineći tavaf, obarao je kipove koji su se nalazili oko nje, lukom koji je bio u mubarek ruci, a kipovi su padali jedan za drugim.

Kada je osvojena Mekka?

Mekka je osvojena u mjesecu ramazanu 8. godine po hidžri.

Koje godine je Allahov Poslanik, a.s., obavio Oprosni hadž?

Allahov Poslanik, a.s., je obavio Oprosni hadž 10. godine po hidžri.

Koliki je bio broj muslimana koji su prisustvovali Oprosnom hadžu s Allahovim Poslanikom?        

Broj muslimana koji su prisustvovali Oprosnom hadžu je bio 124.000

Kada se počela pojavljivati bolest Allahovom Poslaniku?

Bolest Allahovom Poslaniku, a.s., počela se pojavljivati u mjesecu saferu 11. godine po hidžri u toku njegovog povratka sa mezarluka El-Bekia.

Kada je Allahov Poslanik, a.s., preselio svome Gospodaru ?         

Allahov Poslanik, a.s., je preselio svome Gospodaru u ponedjeljak 12. rebiul-evela, 11. godine po hidžri.

Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada je preselio?                                                     

Kada je preselio Allahov Poslanik, a.s.,je imao 63 godine.

Kada i gdje je ukopan Allahov Poslanik?

Allahov Poslanik, a.s., je ukopan uoči srijede, 14. rebiul-evela na mjestu gdje je preselio, u kući majke pravovjernih Aiše, r.a.

Spomeni neke mudžize Allahovog Poslanika.                                                                                    

Neke od mudžiza Allahovog Poslanika, a.s., su:

- cijepanje mjeseca na pola,

- isra’ i miradž,

- povećanje male količine hrane,

- i vječna mudžiza časni Kur’an.

Koja djeca Allahovog Poslanika, a.s., su preselila prije, a koja poslije smrti Allahovog Poslanika?

Sva djeca Allahovog Poslanika, a.s., su preselila na Ahiret prije Allahovog Poslanika, a.s., osim Fatime, r.a., koja je preselila šest mjeseci nakon preseljenja Allahovog Poslanika na Ahiret.

 

 

Rate this item
(2 votes)
Džemat Bosna

Džemat Bosna dio je Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji(IZBA). Osnovan je u junu 2005. godine, a danas broji oko 400 članova. Prvi imam u džematu bio je Ibrahim-ef. Jakubović, a od Jula 2014. godine dužnost imama obavlja Mersad ef. Muratović. Džemat je smješten u 16. bečkoj općini (Bezirk) u ulici Hippgasse 32/1.

Website: www.ikre.at

Džemat Bosna dio je Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji(IZBA). Osnovan je u junu 2005. godine, a danas broji oko 400 članova. Prvi imam u džematu bio je Ibrahim-ef. Jakubović, a od Jula 2014. godine dužnost imama obavlja Mersad ef. Muratović. Džemat je smješten u 16. bečkoj općini (Bezirk) u ulici Hippgasse 32/1.

Najčitanije

Najnovije